Door de digitalisering worden veel dingen efficiënter gedaan. Werk kan sneller worden verwerkt en communicatie verloopt gemakkelijker. Echter heeft de digitalisering ook een andere kant: meer risico’s. Doordat informatie online wordt opgeslagen loopt dit het risico van een data lek. De sector waar deze informatie vooral veilig moet blijven is de zorg. Patiëntengegevens zijn uiterst vertrouwelijk en er moet daarom ook secuur mee om worden gegaan. ISO 27001 zorgt ervoor dat bedrijven weten hoe ze procesmatig om kunnen gaan met het beveiligen van informatie. Daarnaast zijn er ook andere manieren om deze gegevens veilig te bewaren.

Patiëntgegevens

Ten eerste is het belangrijk dat voor de werknemers duidelijk is wat onder patiëntgegevens valt. Dit is bijvoorbeeld een actueel medicatieoverzicht of de aantekeningen tijdens een consult. Het uitgangspunt hierbij is: alles wat terug kan worden gekoppeld aan een persoon, is vertrouwelijk. Ook moet de uitwisseling van medische gegevens transparant zijn naar de patiënt. De patiënt moet namelijk toestemming geven voor het beschikbaar stellen van zijn patiëntgegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem.

Wat te doen bij een data lek

Het is algemeen bekend dat een data lek echter wel eens plaatsvindt. Het nemen van de juiste maatregelen kan dit natuurlijk voorkomen, maar zodra dit gebeurt is het belangrijk dat de juiste stappen worden genomen. Zodra er een data lek is, is het belangrijk dat je als eerste een overzicht maakt van de situatie. Hierdoor weet je hoeveel informatie is gelekt en wat de schade is. Zorg ervoor dat het lek zo snel mogelijk wordt gedicht, zodat de schade zoveel mogelijk wordt beperkt. Als deze stappen zijn genomen moet er gekeken worden naar het melden van het data lek. Bepaal of het moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokken persoon.

Datalekken voorkomen

Zoals eerder gezegd kan een data lek worden voorkomen. Normen zoals NEN 7510 bieden richtlijnen voor het gebruiken en bewaren van informatie in de zorg. Het zorgt ervoor dat de veiligheid en integriteit van patiëntgegevens extra wordt gewaarborgd. Daarnaast zal zo’n certificering uitstralen naar de buitenwereld dat er veilig om wordt gegaan met de informatie. Richtlijnen zullen dus niet alleen een data lek voorkomen, maar kunnen ook vertrouwen van de patiënten opwekken.