Indien je werkgever bepaalt om jouw contract niet te verlengen of jou te ontslaan, is het mogelijk dat de werkgever jou een transitievergoeding verschuldigd is. Deze vergoeding zal je financieel helpen om de werkloze periode door te komen. Helaas zijn veel werknemers zich niet bewust van deze vergoeding. 

Toch is het belangrijk om op de hoogte te zijn van deze mogelijkheid. Indien je werkgever deze ingrijpende keuze maakt, is het prettig om te weten wanneer je recht op deze vergoeding. Wil je meer weten over deze financiële bijdrage, kan dit artikel erg gunstig zijn.

Waarvoor is een transitievergoeding bedoeld?

Vaak komt een ontslag onverwachts. Als werknemer kun je immers niet inschatten wanneer de werkgever deze keuze maakt. Hierdoor zijn de werknemers vaak niet gesteld op een werkloze periode, waardoor ze mogelijk in financiële problemen kunnen komen. De transitievergoeding is een financiële compensatie om de werkloze periode te kunnen financieren.

Wanneer is een werkgever een transitievergoeding verschuldigd?

De werkgever is de betaling van een transitievergoeding verplicht als de arbeidsovereenkomst eindigt:

  • met een ontslagvergunning van de UWV
  • na een ontbinding op jouw verzoek
  • als het tijdelijke contract niet wordt verlengd
  • door ontbinding, opzegging of het laten eindigen van het contract door schadelijk handelen van de werkgever

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De transitievergoeding berekenen is afhankelijk van het maandsalaris en het aantal dienstjaren. Om te bepalen hoe hoog de transitievergoeding zal zijn, zijn de volgende twee berekeningen juist:

  • 1/3 maandsalaris per dienstjaar of;
  • (brutosalaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) vermenigvuldigd met (1/3 bruto maandsalaris / 12)