In een steeds veeleisender markt om hun klanten snel en efficiënt te bereiken, hebben de geglobaliseerde wereld en de complexiteit van de logistieke ketens bedrijven ertoe aangezet logistieke operaties uit te besteden om de uitdagingen van de sector aan te gaan. Dus waarom is een logistieke dienstverlener een toegevoegde waarde?

Uitbestede diensten bieden innovatieve manieren om de logistiek en de klantenservice te verbeteren, wat een groter concurrentievermogen betekent. Dit is waar diensten met toegevoegde waarde worden geboren.

 

Wat zijn Value Added Services?

Toegevoegde waarde is de kwaliteit van de aangeboden diensten die verder gaat dan wat wordt verwacht, maar in het geval van de logistiek is het zaak dat de producten of diensten voldoen aan de eisen van de consument op het gebied van kwaliteit, aanpassing van het aanbod en gebruiksgemak.

Daarom moeten logistieke operatoren in staat zijn de verschillende behoeften van hun klanten te begrijpen en zich daaraan aan te passen, zodat zij niet alleen een dienstverlener worden, maar ook een zakenpartner die deel uitmaakt van het proces en helpt de bedrijfsdoelstellingen van hun klanten te bereiken.

 

De invloed van logistiek beheer op klantenservice

Logistiek beheer omvat voor elke onderneming een reeks fundamentele handelingen. Zonder een goede beheersing van de logistieke stromen zal de beheerder zeker financiële verliezen lijden en in de relatie met de klant worden geschaad.

Hoewel sommige managers niet stilstaan bij het nauwe verband tussen logistiek en klantenservice, is het belangrijk dit punt in overweging te nemen om het beheer van jouw onderneming te verbeteren.

 

Logistiek en klant
Logistiek omvat operaties van orderopname, opslag en vervoer. Al deze activiteiten houden verband met het product, d.w.z. met de goederen die aan de klant zullen worden aangeboden en geleverd.

Als we dit zo analyseren, zien we dat de logistieke stromen verantwoordelijk zijn voor het bestaan van het product in de voorraad, alsook voor de bewaring, distributie en levering ervan aan de klant. De wijze waarop deze processen worden gecontroleerd zal van invloed zijn op de efficiëntie en de snelheid waarmee de goederen hun eindbestemming zullen bereiken.

Klanttevredenheid houdt verband met logistiek beheer

Een van de meest bevredigende aspecten voor klanten is dat zij hun goederen op tijd of zelfs vóór de deadline ontvangen – en in goede staat. Daartoe moeten een aantal activiteiten efficiënt worden uitgevoerd.

Zo moeten bestellingen van klanten tijdig worden gemeld, zodat de verantwoordelijke het product in voorraad kan houden en kan klaarmaken voor verzending naar de consument of naar een distributiecentrum. Order- en voorraadcontroles zorgen ervoor dat het gevraagde product wordt verzonden.

Daaraan voorafgaand moet de voorraad goed worden beheerd om aan alle vraagniveaus te kunnen voldoen. De producten moeten correct worden opgeslagen, met een minimaal risico op verlies.

 

Bron: Krijgsman