Als ondernemer of directeur werkt u met hart en ziel voor het bedrijf dat u in de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Dat gaat gepaard met een gevoel voor verantwoordelijkheid en u zet iedere dag alles op alles om de productiviteit in het bedrijf hoog te houden. Maar niet alleen dat, u bent ook verantwoordelijk voor de werkomstandigheden en het klimaat waarin uw medewerkers hun werk doen. Met oog op hoge kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu zorgt u dat u op de hoogte bent van de maatregelen, zodat uw bedrijf eraan voldoet. Heeft u hulp nodig bij het activiteitenbesluit waarin de regelgeving wordt uitgezet, lees dan in deze blog wat u hierover moet weten.

Hoe worden de maatregelen rondom het activiteitenbesluit bepaald?

Het activiteitenbesluit heeft betrekking op de milieuwetgeving waaraan bedrijven moeten voldoen. En hoewel ieder bedrijf anders is, is goed te bepalen of een bedrijf voldoet aan het activiteitenbesluit. Heeft u hulp nodig bij het activiteitenbesluit, dan kunt u als gevolg van die ondersteuning eenvoudig bepalen in hoeverre uw bedrijf zich aan de maatregelen houdt. De maatregelen zijn toegespitst op drie verschillende typen branches. Afhankelijk van de milieubelasting die in de betreffende branche aanwezig is, zijn de maatregelen uit het activiteitenbesluit geformuleerd. De drie typen zijn als volgt:

·      Type A inrichting

Als u werkzaam bent op een kantoor of in een schoolgebouw, dan is de milieubelasting het minst hoog. U werkt immers niet met gassen of metalen die het milieu aantasten. Wijzigingen die worden doorgevoerd in het activiteitenbesluit milieubeheer, hebben voor u geen effect. Er verandert dus niets voor de naleving van de maatregelen binnen uw bedrijf. U hoeft zich niet te melden bij de gemeente en u hoeft zich  niet te verantwoorden voor een activiteit die milieuvervuilend is.

·      Type B inrichting

Binnen branches die vallen onder de Type B inrichting vindt u bedrijven in de metaalbewerking, autogarages of ziekenhuizen. De zwaardere metalen en gassen waarmee binnen deze bedrijven gewerkt wordt, hebben een nadelig effect op het milieu. Wanneer u hiermee te maken heeft, weet u door de hulp bij het activiteitenbesluit precies wat u moet doen om binnen de grenzen van de milieubelastende activiteiten te blijven. Veranderingen binnen uw bedrijf die betrekking hebben op duurzaamheid, dient u te melden bij de gemeente.

·      Type C inrichting

Bent u werkzaam in een bedrijf dat onder Type C inrichting valt, dan moet u altijd een geldige omgevingsvergunning kunnen aantonen. Met de vergunning kunt u laten zien dat u voldoet aan de milieuwetgeving. Uw bedrijf moet zich melden bij de gemeente wanneer bepaalde milieuregels niet zijn opgenomen in de vergunning en wanneer u activiteiten verricht die het milieu zwaar belasten.

Wat doet u met het activiteitenbesluit en waar heeft u hulp bij nodig?

Heeft u voldoende inzicht in de maatregelen die in uw bedrijf geldig zijn en kunt u accuraat aangeven hoe het gesteld is met het milieu en de veiligheid? Wanneer u een helder overzicht heeft en uw medewerkers kunt wijzen op de aandachtspunten, zal dat een positief effect hebben op de uitvoering van het activiteitenbesluit. En heeft u hulp nodig bij het activiteitenbesluit, dan zal dat overzicht voor nóg meer helderheid zorgen.