MANIFESTO

Wij zijn ONDERTUSSEN in Amsterdam: een collectief van kunstenaars en creatieve ondernemers, overal vandaan.

Het is 2016. Europa bewaakt haar grenzen en beschermt zich tegen anderen, die definitief ‘de ander’ zijn geworden. Het levert niets op en maakt mensen waar het over gaat en onze samenleving tot verliezers. Europa dat zijn wij, burgers in wijken, dorpen en steden. Daarom bouwen we in Ondertussen aan tussenruimtes. In tijd en ruimte. We bouwen letterlijk plekken flexibel, tijdelijk, duurzaam en met liefde, samen met nieuwe en oude Nederlanders en Amsterdammers. Dat mag en zal schuren en knarsen. Soms zelfs mis gaan, maar het levert in ieder geval altijd iets op. Want mensenrechten zijn meer dan het humanitaire recht om te overleven. Fundamenteel is het recht om deel te zijn van een gemeenschap, te kunnen spreken en handelen in een publieke ruimte, het recht om van waarde te zijn en zo gezien en gekend te worden. In ondertussen delen we netwerk, kennis, tijd en talent. We worden samen goed in over grenzen heen werken. Daardoor worden we winnaars, omdat het de werkelijkheid is dat er altijd mensen uit de hele wereld tijdelijk of voor altijd in Nederland zullen zijn.

Share This: